Használati feltételek a viflow Remote App-hoz

1. Hatókör

(1) A viflow és a Viflow Remote App alkalmazáson keresztül biztosított Viflow és Microsoft Visio 2016 szoftver használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak. Ezenkívül a felhasználó számára tárhelyet biztosítunk a viflow folyamatmodellhez és/és a viflow WebModel-hez.

(2) a viflow Remote App egy viflow 7 és MS Visio 2016 STD szoftverből áll. A használati kapcsolat célja a viflow Remote App online használatra történő biztosítása, valamint a viflow-adatok továbbítása és tárolása. Megkapja a technikai lehetőséget és engedélyt, hogy a távoli alkalmazáshoz az interneten keresztül hozzáférjen, és a viflow 7 funkcióit a jelen Használati feltételek keretében tesztelési célokra használja.

(3) Használja az internetes űrlapot a viflow Remote Alkalmazás használatának kérelmezéséhez, és erősítse meg, hogy egyetért a Használati feltételekkel. A használati kapcsolat a távoli alkalmazáshivatkozás és a hozzáférési adatok (felhasználó és jelszó) küldésével jön létre.

2 Regisztráció - viflow távoli alkalmazás

(1) A regisztráció során meg kell adnia teljes nevét, cégét és e-mail címét. A regisztrációval ingyenes próbafiókot hoz létre.

(2) A hozzáférési adatokat, például a felhasználót és a jelszót, valamint a távoli alkalmazás hivatkozását a regisztrációt követően e-mailben küldjük el Önnek.

§ 3

Próbaidőszak és elérhetőség

(1) A próbaidő időtartama 30 nap. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk a próbaidőszakot. Ön, mint felhasználó, nem jogosult bizonyos szolgáltatások állandó használatára.

(2) Nincs igény a viflow Remote App folyamatos használatára. A karbantartási munkák vagy műszaki hibák miatt értékvesztések is előfordulhatnak, ami adatvesztéshez is vezethet. Így a használat átmeneti korlátozásai vagy megszakításai nem zárhatók ki teljesen.

(3) A viflow Remote App működési készültsége a jelen Használati feltételek rendelkezéseinek megfelelően biztosított. A hibákat a műszaki lehetőségeknek megfelelően a lehető leghamarabb orvosoljuk. Hiba történik, ha a viflow Remote App nem felel meg a honlapunkon megadott utasításoknak, www.viflow.de, helytelen eredményeket ad, vagy más módon nem működik megfelelően, ami lehetetlenné vagy korlátozottá teszi a szoftver használatát.

§ 4

Használati jog
(1) A próbaidőszak időtartamára korlátozott, egyszerű, nem átruházható, nem al licencbe vehető jogot biztosítunk Önnek arra, hogy a viflow Remote App-ot online használja a saját céljaira.
(2) E rendelkezések alkalmazásán túlmenően Ön nem jogosult harmadik fél számára ingyenes vagy ingyenes felhasználásra, sokszorosítására vagy rendelkezésére bocsátani.

§ 5

Tároló

(1) A viflow Remote App harminc (30) napig ("Tesztidőszak") fogja megőrizni az adatokat a viflow Remote App alkalmazásban. A próbaidőszak végén az ezen a platformon tárolt adatok automatikusan visszavonhatatlanul törlődnek. A viflow-folyamatmodellt vagy a WebModel modellt helyileg is mentheti a lemezekre.

(2) Ön vállalja, hogy nem tárol olyan tartalmat a viflow Remote Alkalmazásban, amely sérti a vonatkozó jogszabályokat, harmadik felek jogait vagy a kiskorúak védelmének elveit. Tilos minden olyan tevékenység, amely zavarhatja a viflow Remote App zökkenőmentes működését, vagy indokolatlan terhet ró a platformunkra.

(3) Az Ön által továbbított és feldolgozott adatok tekintetében nincs felügyeleti kötelezettségünk.

(4) Az adatokról rendszeresen készül biztonsági másolatot, pl. szerverösszeomlás esetére. Ön azonban nem jogosult adatainak teljesen redundancia nélküli helyreállíthatóságára.

6. Díjazás

(1) A viflow Remote App használata ingyenes.

7. A használati jogviszony megszüntetése

(1) A próbaidőszak 30 nap után automatikusan, a felek felmondásáról szóló értesítés nélkül ér véget. A viflow Remote alkalmazásban tárolt adatokat tíz nappal a próbaidőszak vége után töröljük.

8. Adatvédelem

(1) A személyes adatokat csak akkor gyűjtjük, tároljuk és dolgozzuk fel, amennyiben ez a szolgáltatások nyújtásához szükséges, és ezt a jogszabályok megengedik. A személyes adatokat bizalmasan és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek. További információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi politikánkat https://www.viflow.de/en/privacy-statement.html.

9. Jogsértés

(1) Ön köteles megtéríteni minden olyan költséget, követelést és okozott hátrányt, amelyet harmadik felek támasztanak velünk szemben, az Ön tartalma vagy a törvény Ön általi megsértése miatt.

(2) Ön köteles továbbá megtéríteni nekünk a jogsértés következtében felmerült összes költséget, különösen a megfelelő jogi védelem költségeit, beleértve a jogi és képviseleti díjakat is. Ez nem vonatkozik arra az okra, ha és amennyiben a jogsértést nem Ön követte el.

10. Záró rendelkezések

(1) Amennyiben a jelen Használati feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben hatályon kívülivé válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben a partnerek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan hatékony rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához. Ugyanez vonatkozik a megállapodás esetleges hiányosságaira is.

(2) A Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó. A követő jogokra vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása kizárt. Ha az ügyfél kereskedő, minden jogvitában a kizárólagos joghatósági hely a ViCon GmbH székhelye.

ViCon GmbH
Oldenburger Allee 25
30659 Hannover
www.vicon.biz